Autoservis

Údržba vozidla


Automobil si vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť. Pri zanedbanej údržbe sa však často stretávame s tým, že pri oprave jednoduchej poruchy je nevyhnutné vymeniť aj ďalšie poškodené súčiastky z dôvodu opotrebenia alebo únavy materiálu, ktoré spolu však priamo súvisia. Preto chceme zdôrazniť, že pravidelná údržba je pre každý automobil veľmi dôležitá. Servisnú prehliadku preto odporúčame absolvovať minimálne jeden krát ročne. Servisné prehliadky nie sú zamerané len na výmenu predpísaných prevádzkových kvapalín napr. motorového oleja ale aj na odhalenie prípadných opotrebení jednotlivých dielov. Vykonávaním pravidelnej údržby je možné zachovať vozidlo v dobrej kondícií. Vďaka pravidelnej údržbe sa vyhnete poruchám väčšieho rozsahu, ktoré sú často aj finančne náročné.

Oprava vozidla


Automobily sú vyrábané z materiálov a súčiastok, ktoré po určitom čase podliehajú opotrebeniu a je nutná ich výmena. Pri oprave vozidla s nefunkčnou súčiastkou, výmene primárne poškodeného dielu je často nevyhnutné vymeniť aj ďalšie prislúchajúce diely, ktoré nemusia priamo súvisieť s primárnou poruchou. Preto pri vyhotovení cenovej ponuky na výmenu poškodeného dielu nevieme vždy presne odhadnúť ďalšie možné náklady na opravu. Tieto skryté poškodenia sa zväčša objavia pri starších vozidlách a to hlavne z dôvodu únavy materiálu.