Geometria

Geometria kolies ovplyvňuje do značnej miery riadenie vozidla. Pri nesprávnom nastavení geometrie kolies nastáva zhoršenie technického stavu vozidla, najmä poškodenie pneumatík. Podvozok vozidla sa pri nerovnostiach na ceste môže poškodiť prakticky kedykoľvek počas prevádzky. Odporúčame preto nastavenie geometrie absolvovať aspoň 2 krát ročne.

Meranie a nastavovanie geometrie vykonávame pomocou najmodernejšieho 3D zariadenia.

  CENNÍK GEOMETRIE